Дніпродзержинський енергетичний технікум Прогноз погоды

Елекротехніки

Підготовка фахівців за спеціальностю 5.05070101"Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем" ведеться з 1966 року. За цей час отримали дипломи спеціалістів 3506 осіб. З 1966 р. спеціальність мала назву "Електричні станції, мережі і системи", а з 1988 року вона кілька разів трансформувалась залежно від потреб галузі.

Циклова методична комісія електротехнічних дисциплін розміщена в окремому трьохповерховому навчально-лабораторному корпусі загальною площею 2358 м2, який має 9 спеціалізованих лабораторій, 3 предметних аудиторії, 2 майстерні для придбання робочої професії, залу курсового та дипломного проектування.

Цикловими комісіями технікуму систематично планується і проводиться робота з вдосконалення навчально-матеріальної бази.

З метою забезпечення безпеки проведення лабораторних робіт, електрична схема обладнання всіх лабораторій передбачає централізовану подачу напруги на робочі місця  студентів з  пульту викладача та аварійне  відключення  напруги  з кожного робочого місця.

В лабораторії “Релейного захисту  та  автоматики”   у 2009 році  переоснащені   4 лабораторні стенди по дослідженню реле захисту згідно вимог навчальної програми та безпеки виконання.

Лабораторія “Електроустаткування електростанцій і підстанцій” дооснащена приводом до вакуумного вимикача. В цілому матеріальна база кабінетів і лабораторій відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики (СВО) молодшого спеціаліста щодо підготовки фахівців.

Випускники спеціальності 5.05070101 “Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем” працюють на державних і приватних підприємствах: на Дніпродзержинській ГЕС, ПАТ ТЕЦ,  ДдРЕМ, ДМК та інш.

Кожного року 10-15% випускників поступають до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації: Національна гірнича академія, Севастопольський університет ядерної енергетики, Дніпродзержинський технічний університет і т. і.

Далі >>