Дніпродзержинський енергетичний технікум Прогноз погоды

Гідрогеологія

 

Підготовку фахівців по спеціальності 5.07070401 «Гідрогеологія і інженерна геологія» технікум розпочав з початку свого створення на підставі наказу Міністерства енергетики та електрифікації СРСР № 136 від 25.05.66 р.

З 1991 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 73 від 24.09.1991 року технікум продовжив підготовку молодих спеціалістів з цієї спеціальності в підпорядкуванні об’єднання «Енергокадри» Міністерства енергетики та електрифікації України, а з 1997 року в підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України.

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 № 507 за наказом Міністрів України від 27.06.197 року «Про порядок введення в дію переліку напрямків та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями», було введено напрямок підготовки спеціалістів за спеціальністю 5.070707 «Гідрогеологічні випробування».

Підготовку молодших спеціалістів за навчальним планом здійснюють циклові методичні комісії соціально-гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, фізичного виховання та ДПЮ, геодезичних дисциплін, будівельних дисциплін, геоекологічних дисциплін.

Підготовка фахівців за спеціальністю 5.070707 «Гідрогеологічні випробування»  ведеться за денною формою навчання для підприємств і організацій України всіх форм власності. Щорічний прийом становить 20 чоловік за державним замовленням при конкурсі за останні три роки 1,05 – 1,1 абітурієнта

В останній час у зв’язку із важкою екологічною ситуацією та великим техногенним навантаженням на підземні води в країні підготовка фахівців спеціальності 5.070707 «Гідрогеологічні випробування» направлена на попередження та усунення негативного впливу на підземні води.

Підготовка фахівців даного напрямку необхідна у зв’язку з будівництвом та реконструкцією промислових та цивільних споруд і будівель, відновленням сільськогосподарських  земель, а також збереження і використання запасів підземних вод, визначенням їх кількісної і якісної оцінки.

Наприклад в зв’язку з експлуатацією на протязі 40 – 50  років Дніпровського каскаду гідроелектростанцій сформувалися зміни в природно – кліматичних умовах на великій площі території України.

Для  відновлення природно – кліматичних   умов необхідно проводити моніторинг спостережень на території регіону та країни  в цілому   з метою їх аналізу та прогнозування .

З метою об’єктивної оцінки необхідно розробити геоекологічний моніторинг в який буде входити система режимних спостережень.

Невирішені екологічні проблеми являють собою серйозну загрозу повноцінному розвитку будь-якої території.

За численними проханнями студентів з метою додержання ступеневості освіти в 2008 році технікум уклав договори про співпрацю і погодив навчальні плани з Дніпропетровським національним університетом, Дніпропетровським гірничим університетом де також існують споріднені спеціальності. Випускники технікуму, які рекомендовані для навчання у Дніпропетровському національному університеті поступають на ІІ курс за результатами співбесіди, до Дніпропетровськокого гірничого університету на третій курс за скороченим терміном навчання.з 2003 року на навчання У Дніпропетровський  національний  університет направлено 5 чоловік, Дніпропетровський гірничий університет 11 чоловік.

Всього за період існування спеціальності 5.070707 «Гідрогеологічні випробування» підготовлено 2224 молодих спеціалістів.

Технікум має договори на працевлаштування випускників з промисловими підприємствами, проектними установами міста такими як Дніпровський металургійний комбінат, регіональне Управління землевпорядкування, ВАТ "ДніпроАзот", Дніпропетровська геофізична експедиція «Дніпрогеофізика»,  Державне підприємство Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень, Проектний інститут «Дніпродіпротранс», Дніпродзержинська ГЕС, Державне підприємство «Південукргеологія»,  Аульське районне водопровідне господарство.

Далі>>>