Дніпродзержинський енергетичний технікум Прогноз погоды

Прикладна екологія

Підготовка фахівців зі спеціальності 5.070803 “Прикладна екологія” проводиться згідно з ліцензією серія АА № 233941від 28.05.2002 р.

Кількість заяв про вступ до технікуму на навчання за спеціальністю склала понад два чоловіка на одне місце. Це забезпечило відбір якісного контингенту для майбутнього навчання.

У 2001 році за клопотанням міського і обласного управлінь освіти відповідно до рішення ДАК № 36 від 25.12.2001 р. збільшений обсяг прийому з 30 до 60 осіб. Через гіпертрофований розвиток важкої промисловості у Придніпровському регіоні створені несприятливі умови життя людини.

Через гіпертрофований розвиток важкої промисловості у Придніпровському регіоні створені несприятливі умови життя людини..

 Особливо це стосується міста Дніпродзержинська, яке Указом Президента України визначене містом екологічного лиха. Саме це викликало необхідність збільшення ліцензійного обсягу.

Нова спеціальність за спеціалізацією 5.070803.08 “Екологія геологічного і суміжних середовищ” має тісний зв’язок з уже існуючою в технікумі понад 35 років спеціальністю “Гідрогеологічні випробування”. Завдяки цьому вона має добре обладнані кабінети і дослідні лабораторії, навчальний полігон.

За численними проханнями студентів з метою додержання ступеневості освіти в 2003 році технікум уклав договори про співпрацю і погодив навчальні плани з Дніпропетровським національним університетом, Українським державним хімічно-технологічним університетом (м. Дніпропетровськ), Севастопольським університетом ядерної енергетики, де також існують споріднені спеціальності.

Для надання методичної допомоги в проведенні лабораторних робіт, читанні лекцій, згідно договору Дніпродзержинський ДТУ надає в користування викладачам технікуму свою навчально-лабораторну базу. Професорсько-викладацький склад кафедри залучається до роботи в Державній кваліфікаційній комісії для оцінки якості підготовки молодших спеціалістів.

Працевлаштування та проходження виробничої практики техніків-екологів забезпечено укладанням договорів з промисловими підприємствами регіону. На даний час укладено 30 договорів на виробничу практику і працевлаштування з металургійними та хімічними підприємствами нашого міста.

Всього за період існування спеціальності 5.070803 “Прикладна екологія” підготовлено 173  молодших спеціалістів.